Gevelsteen vertraging

Onze gevelsteenkeuze (Zwart Super – U-steen – De Saegher) blijft ook problemen opwerpen. Onze vorige keuze was uit productie genomen, en onze huidige keuze kan de vraag niet volgen. Vier weken vertraging (zou later nog verlengd worden met een vijfde week vertraging) bleek ons deel. De U-steen is nog redelijk nieuw, maar scoort blijkbaar zeer goed, net zoals de donkere stenen die aan een stevige opmars bezig zijn.

Snel snel nog een andere steen kiezen, lag ons redelijk moeilijk daar het al onze tweede keuze was en we het reeds gedane werk om het land te doorkruisen naar referentiewoningen niet wilden laten vallen. We beslissen de steen te houden en de ruwbouw in snelbouwsteen te laten voltooïen en er pas achteraf de gevelsteen tegen te zetten (i.p.v. het per verdieping te werken.) Uiteindelijk blijkt het werk op de werf maar een goeie week stil te liggen door deze vertraging.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *