Water- en elektriciteit

Twee behoorlijk noodzakelijke items om een werf van start te laten gaan. Na het plaatsen van de kelder besloten we dan ook direct beide aansluitingen te laten plaatsen zodat we (en dan vooral onze aannemer) niet met respectievelijk een standpijp en een generator moesten sukkelen.

Elektriciteitsaansluiting

De administratie via Electrabel naar Eandis en terug loopt van een leien dakje, al moet je je wel even bekend maken met begrippen als één- en driefasig en nagaan hoeveel volt je nu eigenlijk nodig hebt. Zeer veel duiding en hulp hoef je daarbij ook niet verwachten van je leverancier.
Voor de werfaansluiting zelf moet een gekeurde werfkast voorzien zijn wat (bij ons) vooral wilde zeggen dat de aarding goedgekeurd moet worden. Daar onze grond zeer droog is (grondwater op 3m70), volstond één aardingspin blijkbaar niet. Bij een tweede keuring bleek een tweede pin ook niet voldoende, maar met de toevoeging van een aardingslus, kwamen we er wel.
De aansluiting zelf verliep zonder problemen en de kilowatturen zijn met optellen begonnen. (Zelfs onze buurwerven tappen ondertussen al eens wat stroom van ons af om hun generator niet te moeten laten draaien…)

Wateraansluiting

Daar deze aansluiting in onze kelder zelf moest gebeuren, er ook nog niets anders dan de kelder was en de temperatuur de vorige weken nog wel onder het vriespunt durfde te zakken, wilden ze de aansluiting eigenlijk eerst niet plaatsen. De verrassing was dan ook groot toen we plots telefoon kregen van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (ofte TMVW): ‘We zijn op uw werf voor de wateraansluiting, maar er is een probleem.’ Ze hadden onze aannemer gecontacteerd en de weerberichten zagen er positief uit, dus hadden ze toch de goesting gevonden om naar Heusden af te zakken zonder me verder iets te laten weten. ‘We staan hier bij de kelder, maar weet u misschien hoe we best in die kelder geraken?’ Een ladder was (nog) niet op de werf en springen was blijkbaar geen optie. Toen we ‘s avonds eens gingen kijken, bleek de aansluiting alleszins geplaatst. Waarschijnlijk zat onze tip om op de naastgelegen werven een ladder te gaan vragen er wel voor iets tussen…

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *