CREW – O_REX 1.3

4 november – Vooruit
Eén van de toeschouwers werd door het overige publiek via handopsteking verkozen om de voorstelling als centraal object mee te maken. Het publiek kijkt toe hoe hij door de gangen en ruimtes van de Vooruit geleid wordt ontdaan van de ‘echte’ wereld om hem heen. Hij moet voortgaan op de valse (andere locaties – andere momenten) beelden die hij ziet door de videobril en de opdrachten van de CREW-crew die hij hoort. Een technologisch experiment eerder dan theater.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *