Flight Simulator Goggles

Google Maps gecombineerd met een Flash-developer geeft best leuke resultaten…
Je gebruikt je pijltjes om te bewegen en spatiebalk om te schieten, al is er nog niets om op te schieten. Het is dan ook nog een beta.

Go Goggles!

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *