Ruwbouwaanneming

Drie aannemers schreven we aan met de gegevens door de architect en stabiliteitsingenieur aangeleverd. Twee gekozen door de architect en eentje waar we via via al wel wat goeds over gehoord hadden.
Eén van de drie stak een groot stuk boven de raming (en de andere twee) uit, dus die viel sowieso al af. Van de overige twee ging de voorkeur uit naar de duurdere daar de architect er al goede ervaringen mee had, maar dan moest zijn prijs nog wel iets dichter kunnen aanleunen bij de goedkopere. Na heel wat over en weer gemail en gebel, bereikten we een overeenkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Alternatieven

Uiteindelijk ligt de prijs nog steeds iets boven de raming door een onderschatting van de prijs van de funderingsbalken. Hiervoor zijn we nog een alternatieve piste aan het bekijken die hopelijk even stabiel, maar net iets goedkoper wordt waardoor we binnen het voorziene ruwbouwbudget kunnen blijven.

Gevelsteen

De gevelsteen had wel wat voeten in de aarde om tot een beslissing te komen. Als dan uiteindelijk van de aannemers het bericht terugkomt dat de gekozen gevelsteen (Wienerberger Antraciet SAS – gelijmd) niet meer geproduceerd wordt, begint de zoektocht naar een nieuwe, soortgelijke steen… Dringend werkje voor na het eindejaarsverlof dus.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *