We mogen bouwen!

Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar alles is verder zonder problemen in orde gekomen.

Onze hoop was er op gericht de bouwvergunningsaanvraagtermijn (3 maand) volledig tijdens de loop van de verkavelingswijzigingaanvraag (4 maand) te laten vallen. Dat is wel gebeurd, maar om administratief in orde te zijn, mag de eigenlijke bouwvergunning pas een maand na de goedkeuring van de verkavelingswijziging afgeleverd worden (daar er tijdens die maand nog opmerkingen op kunnen komen).

Tel daar dan nog eens de ‘afrondingen’ naar boven toe van die termijnen, verlofperiodes, etc. bij en je komt op… net geen zes maand in spanning afwachten. Gelukkig met een positief eindresultaat!

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *