Voorontwerp

De spanning voor het voorontwerp was te snijden en ik moet zeggen, was het een koophuis geweest met de voorgestelde indelingen, ik had het gekocht. Dat wil dus alleszins al zeggen dat de architecten de bal in de juiste richting aan het slaan zijn.

Het is natuurlijk geen koophuis, maar een huis dat nog gebouwd moet worden dat we dus volledig naar onze wensen kunnen indelen. We moeten nog wennen aan de architecturale gebondenheid aan de bouwvoorschriften, het dromen moet vanaf nu wat bijzaak worden en het budget onder ogen gezien worden. Vandaar dat het er ook nog niet volledig knal op zit. (Het is dan ook nog maar een allereerste voorontwerp.)

Verder uitweiden ga ik nu nog niet doen, maar volgende teaser kan ik alvast meegeven…

Voorontwerp

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *